Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NỘP BÀI ĐỒ ÁN

Sáng mai sau 9h sẽ hết thời gian nộp bài. Nhưng nhắm tình hình các nhóm, các thầy cô quyết định sẽ gia hạn cho các em nộp bài thêm vào đầu giờ chiều cùng ngày. Nhưng nếu nộp vào buổi chiều, sẽ bị trừ 1 điểm để đảm bảo công bằng cho các nhóm nộp đúng giờ. Vì thế, ngày mai các e chỉ nộp bài, và sẽ không tiến hành chấm bài. Các thầy cô sẽ chám bài vào 1 ngày khac (sẽ thông báo sau); và thứ 6 vẫn sẽ giảng đồ án mới như lịch đã định.
Thông tin: cô Trân
Đăng bài: Tài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét