Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN CỬA HÀNG

Ngày chấm: 8g sáng thứ ba, 20-10-09
Yêu cầu cần có:
1. Mặt bằng thiết kế hoàn chỉnh
-Phân khu chức năng
-Bố trí mặt bằng
-Khu vực chọn thiết kế.
2. Các phối cảnh sơ phác.
-Khu chính hai phối cảnh
-Khu phụ 3 phối cảnh
(Chưa cần ánh sáng vật liệu cụ thể)
3. Trang thiết bị thiết kế:
-Phối cảnh trang thiết bị thiết kế
-Kích thước sơ bộ
4. Sơ đồ ý tưởng:

(Không đủ khối lượng sẽ bị dừng đồ án)

Thông tin: cô Trân.
Đưa tin: Tài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét