Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Mẫu thư cảm ơn công ty thực tập.
Ghi chú: Điền thông tin thích hợp (tuỳ công ty) vào mẫu trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét