Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

MẪU BÁO CÁO TỔNG QUÁT THỰC TẬP.

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
Khoa Design

BÁO CÁO VẮN TẮT KẾT QUẢ THỰC TẬP
Thời gian từ . . . . đến . . . .


Họ và tên sinh viên:
Lớp: Điện thoại: Email:
Cơ sở thực tập:
Tên cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Người hướng dẫn thực tập:
Tên: Di động: Email:
Bộ phận:
Giáo viên hướng dẫn:
Tên: Di động: Email:
Những nhiệm vụ chính được giao:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nội dung công việc và kết quả:
1 Công việc 1
2 Công việc 2
3 Công việc 3
4 Công việc 4
Những thu hoạch từ tìm hiểu thực tế và thực tập
1. Những điều thu hoạch được từ tìm hiểu thực tế ở cơ sở thực tập
(Quy trình hoặc ứng dụng công nghệ ở cơ sở thực tập. Nhận xét, những đòi hỏi về kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực thiết kế ở thực tế….v…v )
2. Những kiến thức và kỹ năng đã vận dụng để hoàn thành nhiệm vụ
3. Những kiến thức và kỹ năng cần bổ sung, cần học hỏi thêm để đáp ứng được nhu cầu thực tế
4. Ba bài học có ý nghĩa nhất trong đợt đi thực tế và thực tập
5. Những góp ý cho kì thực tập.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày Tháng Năm
Người viết báo cáo


Lưu ý: vì đây là bảng báo cáo tổng quát để thầy, cô nắm tình hình, nên các em chỉ cần tóm tắt ngắn gọn, liệt kê từ ngữ cô động, xúc tích, không cần trình bày dài dòng (vì điều naỳ nên để trong nội dung báo cáo).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét