Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

thông báo thưc tập 03

Ngày mai các bạn khoan lên văn phòng khoa lấy giấy giới thiệu thực tập nha vì chưa có đầy đủ giấy cho mọi người, sáng thứ hai 20-07-09 các bạn lên văn phòng khoa gặp cô Tú lấy giấy giới thiệu rồi chiều đi thực tập luôn, riêng những bạn thực tập công ty do bạn tự chọn không do khoa giới thiệu sẽ phải lên văn phòng khoa gặp cô Tú để đăng ký công ty mà bạn thực tập nha .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét