Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG ĐÂY.

Ngày 15.06.09 bắt đầu học quân sự, ngày 12.7.09 kết thúc. Sau khi học quân sự sẽ đi thực tập chuyên ngành tại các công ty do khoa giới thiệu, thực tập trong 3 tuần nội dung thực tập là tìm hiểu và viết báo cáo về quy trình tiến hành một thiết kế của công ty.
Thông tin: cô Nhàn.
Người đăng: Troy ^O^

1 nhận xét: