Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

QUY CÁCH LÀM BÀI TIỂU LUẬN VẬT LIỆU ( Bài cá nhân))

1. Hình thức: Tối thiểu 20 trang ( trong đó ít nhất 10 trang chữ font unicode, size 12-13). Khuyến khích trình bày sáng tạo, tính mỹ thuật cao.
2. Nội dung: Bài gồm 3 phần mở đầu, nội dung, kết luận và mục lục, phụ lục. Trong đó phần thân bài (nội dung) phải nêu được tối thiểu các ý sau: lịch sử của vật liệu (minh họa bằng các công trình xưa và nay), tính chất, ưu khuyết điểm của vật liệu, khả năng ứng dụng vật liệu (hình ảnh có phân tích), nhất là vào nội thất. Ý này là quan trọng nhất, chiếm 2/3 bài tiểu luận, và tầm quang trọng của vật liệu.

Nội dung bài : cô Trân.
Người đăng: Troy. ^O^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét