Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

Ngày nộp bài tiểu luận vật liệu (bài cá nhân)

Ngày nộp bài tiểu luận vật liệu (bài cá nhân) là 13-06-09, và đây cũng là ngày thi môn vật liệu, phải có bài tiểu luận để nộp thì mới được thi nha mấy bạn.
Người đăng: Troy ^O^

1 nhận xét: